Resources for kids (In Kurmanji)

Self regulation

3.17 المو يقاوم - Elmo li berxwe dide

Managing fear

4.21 المو يخاف الرعد - Elmo ji xurxura ewra di tirse

Hope and aspiration

2.2 ماذا اريد ان أكون - Min divê ez çi bim

Managing disappointment

3.8 المو خائب الامل - Elmo bê hêvîye

Self regulation

3.10 (يوم الرسم (المو - roja şêwekariyê(Elmo)

Awareness of others

2.9 (الأصدقاء يختلفون (المو - heval ne wek hevin (Elmo)

Managing anger

3.3 المو معصب - Elmo bihn tenge

Managing sadness

3.5 المو زعلان - Elmo xeyidiye

Solving problem

1.1 (طفل جديد في الحي (المو - zarokek nû di taxêda (Elmo)